UnitFactor extends Collection

SymbolPrefixFactor
Yyotta1e+24
Zzetta1e+21
Eexa1000000000000000000
Ppeta1000000000000000
Ttera1000000000000
Ggiga1000000000
Mmega1000000
mymyria10000
kkilo1000
hhecto100
dadeca10
ddeci0.1
ccenti0.01
mmilli0.001
umicro0.000001
nnano1e-9
ppico1e-12
ffemto1e-15
aatto1e-18
zzepto1e-21
yyocto1e-24
Kikibi1024
Mimebi1048576
Gigibi1073741824
Titebi1099511627776
Pipebi1125899906842624
Eiexbi1152921504606847000
Zizebi1.1805916207174113e+21
Yiyobi1.2089258196146292e+24

instance

factor: number

Contains the factor of the unit factor, i.e. 1E6 for "mega", 1E9 for "giga", etc.

prefix: string

Contains the prefix of the unit factor, i.e. "mega", "giga", etc.

symbol: string

Contains the symbol of the unit factor, i.e. "M" for mega, "G" for giga, etc.